Fundusze EU

logo_programu_eu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE

Numer umowy o dofinansowanie: POIG.04.03.00-00-544/11-00
Tytuł projektu: Wdrożenie technologii produkcji długopisów z wykorzystaniem
wypełniacza mineralnego
Beneficjent: Viva Plus II Firma Handlowa Joanna Kowalczyk
Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie: 4.3 Kredyt technologiczny
Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 8 813 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 3 900 000,00 PLN
Opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie nowych i innowacyjnych
rozwiązań w branży produkcji długopisów oraz uruchomienie
na ich podstawie wytwarzania nowych produktów
Rozpoczęcie realizacji projektu: 1kwietnia 2012 r.
Zakończenie realizacji projektu: 30czerwca 2014 r.
Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Joanna Kowalczyk
e-mail: j.kowalczyk@vivaplus.pl
Linki do oficjalnych stron Unii Europejskiej
oraz stron poświęconych PO IG:
www.europa.eu/geninfo/atoz/pl/index_1_pl.htm
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.forum.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.bgk.com.pl